خبر 7 سال پیش
نمایشگاه تصویرگری‌های فرشید مثقالی در تایوان برگزار می‌شود
تصویرگری‌های فرشید مثقالی در میان آثار برندگان پنجاه سال جایزه هانس کریستین اندرسن، در شهر کاوهسیانگ کشور تایوان قرار گرفت.
خبر 7 سال پیش
نمایش آثار برگزیده فرشید مثقالی در تایوان
تصویرگری های فرشید مثقالی در میان آثار برندگان ۵۰ سال جایزه هانس کریستین اندرسون در شهر تایپه کشور تایوان به نمایش گذاشته شده است.