خبر 5 سال پیش
نقوش قالی‌های قشقایی در تابلوهای نقاشی
˝فراموش‌خانه˝ عنوان نمایشگاهی است كه در آن گوشه‌ای از فرهنگ و خاطرات نقوش قشقائی به تصویر کشیده شده است.