خبر 5 سال پیش
گفتگو با " غلام رضا نامی " در نمایشگاه ایرانشهر
غلام رضا نامی هنرمند خوب کشورمان طی گزارشی از نمایشگاه مجازی "ایرانشهر" که به همت گروه هنری آرتیبیشن برگزار شده است، می گوید.