خبر 7 سال پیش
همایون ارشادی آثار حراج " گوهران " را چکش می‌زند
نشست خبری "حراج گوهران" همزمان با نمایش آثار حاضر در این حراج با حضور سعیده آبشناسان، صاحب مجموعه گوهران و همایون ارشادی مجری حراج گوهران روز قبل برگزار شد.
خبر 7 سال پیش
اثر محمدرضا شجریان چکش حراج می‌خورد
مالک مجموعه «گوهران» درباره‌ی حراج ۱۰۰ اثر از مجموعه شخصی‌اش به نفع کودکان دارای نقص ایمنی اولیه، گفت: این آثار از ۴۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری پایه شده‌اند و اصالت همه آن‌ها نیز تایید شده است.
خبر 7 سال پیش
حراج آثاری از پیل آرام، افجه‌ای، عربشاهی و شجریان به نفع کودکان دارای نقص ایمنی
حراج آثار هنری گوهران با 100 اثر از بزرگان هنر ایران، جهت ساخت بیمارستانی برای کودکان دارای نقص ایمنی اولیه در کاخ نیاوران برگزار می‌شود.
خبر 7 سال پیش
حراج ۱۰۰ اثر هنری به نفع کودکان دارای نقص ایمنی
یک مجموعه‌دار آثار هنری، برای ساخت بیمارستانی برای کودکان دارای نقص ایمنی اولیه، ۱۰۰ اثر خود را در کاخ نیاوران به حراج می‌گذارد.