خبر 6 سال پیش
حجت امانی نقاشی‌های ناتمامش را به نمایش می‌گذارد.
حجت امانی قصد دارد مجموعه‌ای از نقاشی‌های ناتمامش را در قالب نمایشگاهی با عنوان Unfinished "تمام نشده" به نمایش بگذارد.
خبر 7 سال پیش
مجموعه ای از آثار نقاش ايراني با عنوان "طبيعت بي‌جان"به سانفرانسيسکو مي‌رود
۱۵ اثر از حجت اماني هنرمند نقاش با عنوان «طبيعت بي‌جان ايراني» پاييز امسال در سانفرانسيسکو به نمايش درمي‌آيد.