خبر 5 سال پیش
۴۵ سال آثار «تاها بهبهانی» مرور می‌شود
نقاشی‌ها و مجسمه‌های تاها بهبهانی که در طول بیش از چهار دهه خلق شده‌اند، در فرهنگسرای نیاوران به‌نمایش درمی‌آیند.