خبر 7 سال پیش
مراسم بزرگ داشت ایرج انواری
استاد ایرج انواری بامداد روز 2 شنبه 15 خرداد 96 در سن 74 سالگی چشم از جهان فرو بست.
خبر 7 سال پیش
نمایشگاه نقاشی و طراحی «با استاد» در گالری «افرند»
نمایشگاه نقاشی و طراحی «با استاد» (در ستایش هفتاد و دو سالگی ایرج انواری) جمعه 23 مهر در گالری «افرند» برپا شد.
خبر 7 سال پیش
در ستایش هفتادو دو سالگی ایرج انواری
نمایشگاه نقاشی و طراحی استاد ایرج انواری 23 تا 30 مهر ماه در گالری افرند برپا می گردد.