خبر 6 سال پیش
آرت‌فر تهران در پاییز امسال برگزار می‌شود.
به گزارش آرتیبیشن و به نقل از دبیرخانه آرت‌فر تهران، در آرت‌فر تهران که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود، مجموعه‌داران و گالری‌های هنری از سراسر دنیا برای اولین‌بار در کنار گالری‌داران ایرانی به عرضه آثارشان می‌پردازند.