مقاله 7 سال پیش
چرا باید یک استیتمنت خوب هنری داشته باشیم؟
ستیتمنت هنرمند بخش مهم و ضروری یک رزومه خوب است. صاحبان گالری ها ارزش زیادی برای حرفه­ای بودن یک استیتمنت قائل هستند. یک استیتمنت خوب به کسانی که شما را دوست دارند کمک می کند تا اطلاعات بیشتری درباره شما داشته باشند، روش ها و طرق ارتباط با شما را به مخاطبین نشان می­دهد، باعث درک ارزش و اهمیت آثارتان و افزایش قدردانی از آنها می شود.