تحلیل 1 سال پیش
میمون‌ها در مجلس واگذارشده
بنکسی، هنرمند سرشناس نقاشی خیابانی، «مجلس واگذارشده» را در سال 2009 نقاشی کرد. اما این نقاشی 10 سال بعد از آن تاریخ مورد توجه قرار گرفت؛ اول به خاطر ماجراهای برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا و دیگری به خاطر فروش 12.2 میلیون دلاری‌اش در حراجی ساتبیز.