Posts
50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اسقاطی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اسقاطی ساخته‌اند

مجسمه, پروشکوف, لهستان, هنرمند لهستانی
گالری در شهر پروشکوف لهستان وجود دارد که آثاری ازمجسمه‌های ساخته شده از قطعات اسقاطی ماشین را جمع آوری کرده است.

گالری در شهر پروشکوف لهستان وجود دارد که آثاری ازمجسمه‌های ساخته شده از قطعات اسقاطی ماشین را جمع آوری کرده است. این مجسمه‌ها را 50 هنرمند لهستانی با نمونه گیری از شخصیت‌های ترنسفورمرز و ماشین های روز دنیا و دیگر چهره‌های دنیای شهرت خلق کرده‌اند. ابعاد و اندازه، فضای داخلی و حتی درب‌های مجسمه‌های ماشین را با الگو برداری از نمونه‌های اصلی ساخته‌اند که برگرفته از 5 ماشین مدل روز که شامل مرسدس بنز 300 SL ، بوگاتی ویرون، مازراتی گران‌توریزمو، لامبورگینی اونتادور می باشند.

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

50 هنرمند لهستانی مجسمه هایی را با لوازم اصقاتی ساخته‌اند

 

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments