Posts
گالری شهریور میزبان آثار "قاسم حاجی زاده" با موضوع صادق هدایت شد.

گالری شهریور میزبان آثار "قاسم حاجی زاده" با موضوع صادق هدایت شد.

PDF
نمایشگاه آثار قاسم حاجی زاده از 22 بهمن تا 20 اسفند در گالری شهریور گشایش یافت.

این نمایشگاه با عنوان صادق هدایت تا روز 20 اسفند 95 دایر خواهد بود و علاقمندان برای تماشای این آثار می‌توانند به گالری شریور واقع در خیابان الهیه، خیابان خزر شمالی، بن‌بست هرمز، شمارۀ 9 مراجعه کنند.

گالری شهریور میزبان آثار قاسم حاجی زاده با موضوع صادق هدایت شد.

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments