Posts
هزار یک بشقاب زیر لعابی

هزار یک بشقاب زیر لعابی

 آزاده شولی , گالری شیرین
نمایش پروژه هزار ویک بشقاب زیر لعابی به کوشش آزاده شولی در گالری شیرین

این نمایشگاه از جمعه ۱۴ آبان ماه در  گالری شیرین واقع در تهران، کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه 13 ، شماره ۵ افتتاح می شود و تا ۲۶ آبان ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید افتتاحیه : 15 تا 21
ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 11 تا 19 عصر
گالری دوشنبه ها تعطیل است.

هزار یک بشقاب زیر لعابی

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments