Posts
نمایش چهارده پرده از "آرام‌ـ‌گاه"

نمایش چهارده پرده از "آرام‌ـ‌گاه"

PDF
 نمایشگاه عکس‌ , علیرضا معماریان , گالری اعتماد
نمایشگاه چهارده پرده از آرام‌ـ‌گاه در گالری اعتماد برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه عکس‌هایی از علیرضا معماریان به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه دوم مهرماه افتتاح شده و تا سیزدهم در گالری اعتماد یک به آدرس  خیابان نیاوران (باهنر) ، میدان یاسر ، خیابان صادقی قمی ، خیابان بوکان(دوراهی سمت راست) پلاک چهار، ادامه دارد.

1

منبع: ایلنا

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments