Posts
نمایشگاه گروهی چاپ دستی (چارسو هنر)

نمایشگاه گروهی چاپ دستی (چارسو هنر)

PDF
نمایش آثار جمعی از هنرمندان در گالری هفت ثمر به همت المیرامیرمیران

شما هنردوستان عزیز می توانید برای تماشای این آثار از 2 مهر تا 7 مهر به گالری هفت ثمر واقع در خيابان مطهري، خيابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 مراجعه نمایند .

کتنمتلل

 

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments