Posts
نمایشگاه گروهی چاپ دستی (چارسو هنر)

نمایشگاه گروهی چاپ دستی (چارسو هنر)

نمایش آثار جمعی از هنرمندان در گالری هفت ثمر به همت المیرامیرمیران

شما هنردوستان عزیز می توانید برای تماشای این آثار از 2 مهر تا 7 مهر به گالری هفت ثمر واقع در خيابان مطهري، خيابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 مراجعه نمایند .

کتنمتلل

 

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments