Posts
نمایشگاه گروهی چاپ دستی با عنوان"حموم"

نمایشگاه گروهی چاپ دستی با عنوان"حموم"

نمایشگاه گروهی چاپ دستی , نگارخانه آتبین
نمایشگاه گروهی چاپ دستی در نگارخانه آتبین

این نمایشگاه از جمعه ۵ آذر ماه ازساعت ۴ تا ۹ عصر در نگارخانه آتبین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، جنوب چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، پلاک 42 افتتاح می شود و تا سه شنبه ۱۶ آذر ماه  دایر خواهد بود.

نمایشگاه گروهی چاپ دستی با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments