Posts
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان" سایه روشن "

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان" سایه روشن "

نمایشگاه گروهی نقاشی , نگارخانه فرزاد
برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان" سایه روشن " در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از 9 دی ماه در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، سجاد، سجاد دو، گلریز دو، شماره 10 افتتاح می شود و تا 14 دی ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 17 الی 20 می باشد.

 

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments