Posts
نمایشگاه گروهی این چنین که منم

نمایشگاه گروهی این چنین که منم

 این چنین که منم ,نگارخانه فرزاد
نمایش آثار گروهی از هنرمندان با موضوع سلف پرتره در نگارخانه فرزاد مشهد.

 شما هنر دوستان عزیز می توانید برای تماشای این آثار از 8 مهر الی 15 مهر به نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، بلوارسجاد، گلریز۲، شماره10 مراجعه نمایید.

نمایشگاه گروهی این چنین که منم

 

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments