Posts
نمایشگاه گروهی "انجمن هنرمندان نقاش البرز"

نمایشگاه گروهی "انجمن هنرمندان نقاش البرز"

نمایشگاه گروهی اعضای انجمن هنرمندان نقاش البرز

نمایشگاه گروهی اعضای انجمن هنرمندان نقاش البرز در چهارشنبه 6 بهمن ساعت 16 تا 20 افتتاح شده و بازدید آن از پنجشنبه 7 بهمن تا 12 بهمن واقع در کرج,عظیمیه,میدان اسبی,بلوار اقاقیا,نگارخانه هنرهای زیبا می باشد.

نمایشگاه گروهی

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments