Posts
نمایشگاه نقاشی محسن درخشان

نمایشگاه نقاشی محسن درخشان

نمایشگاه نقاشی , محسن درخشان , گالری سایان
نمایش آثار محسن درخشان در گالری سایان

این نمایشگاه از جمعه ۱۲ آذر ماه در گالری سایان واقع در اصفهان، خيابان ابوذر، بن بست ٣٢(امين)، شماره ١٧ افتتاح می شود و تا ۱۸ آذر ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 16 الی 20 می باشد.

نمایشگاه نقاشی محسن درخشان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments