Posts
نمایشگاه نقاشی‌ لاله قائد امینی

نمایشگاه نقاشی‌ لاله قائد امینی

PDF
 نمایشگاه، نمایشگاه نقاشی، لاله قائد امینی، گالری آیریک
نمایشگاه آثار نقاشی لاله قائد امینی روز جمعه 22 بهمن در گالری آیریک گشایش می‌یابد.

برای بازدید از این آثار می توانید تا روز 28 بهمن، به گالری آیریک واقع در اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرقی، نبش وفاآذر جنوبی، مجتمع آیریک سنتر، طبقۀ سوم، واحد102 مراجعه کنید.

نمایشگاه نقاشی آثار لاله قائد امینی

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments