Posts
نمایشگاه نقاشی فرناز شعار با عنوان " اردیبهشت سرد "

نمایشگاه نقاشی فرناز شعار با عنوان " اردیبهشت سرد "

نمایشگاه نقاشی , فرناز شعار , گالری سایه
نمایش آثار فرناز شعار در گالری سایه

زمانی که منتظر معجزه ای هستیم چنگ بر ریسمان طبیعت میزنیم، به آسمان نگاه میکنیم و یا به چشمهای انسانهایی که سر راه زندگیمان قرار میگیرند خیره میشویم شاید نور امید به زندگیمان ببخشند. اما در یک ماه و روز و ساعت و دقیقه ای معین غم به شادی و شادی به غم بدل میشود.
دو موجود که به همدیگر عشق میورزند و در یک گاه چرخه ی طبیعت و جبر حاکم سبب جدایی میگردد، اتفاقی بس غم انگیز است.
مجموعه ی حاضر انعکاس یک رویاست که زمانی حقیقت داشت و من "قدرش را ندانستم".
" فرناز شعار آذر 1395 "

این نمایشگاه از جمعه 10 دی ماه از ساعت 17 الی 21 در گالری سایه واقع در تهران، نياوران، خيابان جمشيديه (فيضيه) ، خيابان اميدوار، کوچه آقاخاني، پلاک3 افتتاح می شود و تا 15 دی ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید سایر روزها از ساعت 11 الی 18 می باشد.

گالـــری پنج شنبه ها تعطیل اســـــت.

نمایشگاه نقاشی فرناز شعار با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments