Posts
نمایشگاه نقاشی بابک کبود

نمایشگاه نقاشی بابک کبود

نمایشگاه نقاشی , بابک کبود ,  نگارخانه الهه
نمایش آثار بابک کبود در نگارخانه الهه

این نمایشگاه از 10 دی ماه در نگارخانه الهه واقع در تهران، خيابان آفريقا، انتهای خيابان گلفام، سمت راست، بن بست امينی، پلاک 3 افتتاح می شود و تا 20 دی ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 16 الی 20 می باشد.

نگارخانه چهارشنبه ها  و تعطیلات رسمی غیر از جمعه، تعطیل اســـــت.

 

نمایشگاه نقاشی بابک کبود

نمایشگاه نقاشی بابک کبود

نمایشگاه نقاشی بابک کبود

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments