Posts
نمایشگاه مجسمه مریم کوهستانی با عنوان " تن بحرانی "

نمایشگاه مجسمه مریم کوهستانی با عنوان " تن بحرانی "

PDF
نمایشگاه مجسمه , مریم کوهستانی , گالری سیحون
نمایش آثار حجم مریم کوهستانی در گالری سیحون

این نمایشگاه از جمعه 1 بهمن ماه از ساعت 4 الی 8 شب در گالری سیحون واقع در تهران، خيابان وزراء، كوچه چهارم، شماره 11 افتتاح می شود و تا 13 بهمن ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 11 الی 19 می باشد.

گالری دو شنبه ها و جمعه های غیر افتتاحیه تعطیل اســـــت.

نمایشگاه مجسمه مریم کوهستانی با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments