Posts
نمایشگاه عکس "عصر هفتم بهمن"

نمایشگاه عکس "عصر هفتم بهمن"

PDF
نمایشگاه عکس, عصر هفتم بهمن, امین ابراهیمی, نگارخانه فرزاد ,
نمایش عکس های همراه امین ابراهیمی در نگارخانه فرزاد.

شما عزیزان می توانید برای تماشای این آثار از 7 بهمن به نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، سجاد، سجاد دو، گلریز دو، شماره 10 در ساعات 17 الی 20 مراجعه نمایید. این نمایشگاه تا 11 بهمن دایر می باشد.

نمایشگاه عکس

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments