Posts
نمایشگاه عکس سرد – آب ها

نمایشگاه عکس سرد – آب ها

رسول کرمی,گالری متن امروز,نمایشگاه سرد - آب ها
نمایش آثار رسول کمالی در گالری متن امروز اصفهان

شما هنر دوستان عزیز می توانید برای تماشای این آثار از 2 تا 26 مهر ماه به گالری متن امروز واقع در اصفهان، خیابان آبشار اول، شماره 25 مراجعه نمایید .

نمایشگاه سرد - آب ها

 

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments