Posts
نمایشگاه عکاسی با عنوان " آن "

نمایشگاه عکاسی با عنوان " آن "

نمایشگاه عکاسی , مسعود توجهی , نوشین وفادار , باران توجهی , نگارخانه فرزاد
نمایش آثار عکاسی به روایت مسعود توجهی، نوشین وفادار، باران توجهی در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از پنجشنبه ۲۳ دی ماه در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، سجاد، سجاد دو، گلریز دو، شماره۱۰ افتتاح می شود و تا ۲۸ دی ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 17 الی 20 می باشد.

 

نمایشگاه عکاسی با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments