Posts
نمایشگاه " سازگاری ناسازه "

نمایشگاه " سازگاری ناسازه "

 نمایشگاه , گالری ابد
برگزاری نمایشگاه " سازگاری ناسازه " در گالری ابد

" سازگاری ناسازه "
جهان امروز ما سرشار از سازگاری ناسازه هاست. این غیر ممکن است. در حالی که ناممکن بودن سازگاری ناسازه بدیهی به نظر میرسد. اما پذیرفتن چنین نقیضه ای فریب خوردن است. حال آن که مردود دانستن آن هم چندان جایز نمی نماید، زیرا این وضع موجود است که چنین سازگاری را طبیعی می نمایاند؛ زندگی امروز ما سرشار از سازگاری ناسازه است.
می توان تا ابد با بیانی چنین متناقض نما پیش رفت، اما داستان هنوز آغاز نشده تمام می شود، زیرا سازگاري درون سويه هاي متناقض ناممکن است. آن چه پیش روست پراکنده گویی های ما از تناقض موجود در افکار و تجربیات فردی و اجتماعی است که بیان آن چندان هم ضرورتی ندارد. اما در این آشفتگی، پرداختن به کدام ضرورت ضروری است!؟ معنا، تفکر یا تناقض معطوف به آن!؟
" زروان روح بخشان ـ محمود محرومی "
آذر 1395

" هنرمندان "

سعید انصاری، ساجده الهامی، سید امین باقری، علیرضا بشیرراد، رضا بهزادنیا، سمیر تیماج چی، کوشا جعفری، سینا چوپانی، سامان خسروی، حمید دهقان، محمد رضایی کلانتری، نجف شکری، علی صادقی، بهنام صدیقی، لیلی عامری، الهه فراهانی، محمود محرومی، بهار وفایی

این نمایشگاه از 10 دی ماه از ساعت 16 الی 20 در گالری ابد واقع در تهران، گیشا( کوی نصر) ، خیابان شهید علیالی(پیروزی غربی)، خیابان جوادی ، پلاک 53 افتتاح می شود و تا 24 دی ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 10 الی 20 می باشد.

نمایشگاه

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments