Posts
نمایشگاه تصویر سازی واندرلند

نمایشگاه تصویر سازی واندرلند

گالری جرجانی , واندرلند ,تصویرسازی,
نمایش تصویرسازی های بهار سیدین در گالری جرجانی

شما هنردوستان عزیز برای تماشای این آثار می توانید از 19 الی 29 شهریور به گالری جرجانی واقع در خیابان ولی عصر خیابان خیام پلاک 4 مراجعه نمایید .

نمایشگاه تصویر سازی واندرلند

گزارش تصویری این نمایشگاه

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments