Posts
نمایشگاه انفرادی نقاشی بزرگمهر حسین پور با عنوان "پدر سگ ها"

نمایشگاه انفرادی نقاشی بزرگمهر حسین پور با عنوان "پدر سگ ها"

 نمایشگاه انفرادی نقاشی , بزرگمهر حسین پور , گالری راه ابریشم
نمایش آثار نقاشی بزرگمهر حسین پور در گالری راه ابریشم

این نمایشگاه از جمعه ۱۹ آذر ماه از ساعت ۴ تا ۸ عصر در گالری راه ابریشم واقع در تهران، خیابان شهید لواسانی غربی (فرمانیه)، شماره ۱۰۳، واحد ۲ افتتاح می شود و تا ۶ دی ماه دایر خواهد بود.

 نمایشگاه انفرادی نقاشی بزرگمهر حسین پور با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments