Posts
نمایشگاه انفرادی عکس/نقاشی سودابه کردی‎‎‎‎ با عنوان "CERAMIC BREAST"

نمایشگاه انفرادی عکس/نقاشی سودابه کردی‎‎‎‎ با عنوان "CERAMIC BREAST"

نمایشگاه انفرادی عکس/نقاشی , سودابه کردی , گالری ابد
نمایش آثار سودابه کردی در گالری ابد

این نمایشگاه از 12 آذرماه از ساعت 16 الی 20 در گالری ابد واقع در تهران، گیشا، خیابان علیالی(پیروزی غربی)، خیابان جوادی، شماره 53 افتتاح می شود و تا 26 آذر ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 16 الی 20 می باشد.

گالری چهارشنبه ها تعطیل است.

نمایشگاه انفرادی عکس/نقاشی سودابه کردی‎‎‎‎ با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments