Posts
نمایشگاه آثار گونتر اوکر با عنوان کرنش به حافظ در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برگزار می‌شود

نمایشگاه آثار گونتر اوکر با عنوان کرنش به حافظ در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برگزار می‌شود

گونتر اوکر, کرنش به حافظ
گونتر اوکر هنرمند شهیر آلمانی شخصا به ایران می‌آید و در نمایشگاه‌ "کرنش به حافظ" شرکت می کند.

این نمایشگاه از ۵ اردیبهشت تا ۳ تیر در کرمان بر پا است و بخشی از سلسله نمایشگاه‌های این هنرمند بزرگ در شهرهای ایران خواهد بود. برگزار کننده‌ی این نمایشگاه افشین درمبخش است، به گفتۀ افشین درمبخش، آثار این نمایشگاه تحت تاثیر اشعار شاعر بزرگ ایران حافظ می‌باشد.
به گفتۀ وی تا کنون نمایشگاه کرنش به حافظ در دوازده موزۀ هنرهای معاصر در سرتاسر اروپا برپا شده‌است.
به همراه این نمایشگاه هنرمندان بزرگوار ایرانی همچون: آقای شهریار رضایی از کرمان، آقای علی‌محبوبی صوفیانی از اصفهان، آقای محمد یزدی از تهران و آقای مرتضی ترسلی از شیراز با آشنایی به آثار گونتر اوکر و قدردانی از ایشان آثار خود را به نمایش گذاشته‌اند.

کرنش به حافظ

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments