Posts
مجموعه تاپستری زمستانی تکتم همتی با عنوان " آس بافت "

مجموعه تاپستری زمستانی تکتم همتی با عنوان " آس بافت "

تکتم همتی , نگارخانه فرزاد
نمایش آثار تکتم همتی در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از 1 بهمن ماه در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، بلوار سجاد، سجاد دو‌، گلریز دو، شماره۱۰ افتتاح می شود و تا 4 بهمن ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 17 الی 20 می باشد.

مجموعه تاپستری زمستانی تکتم همتی با عنوان

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments