Posts
فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی در استانبول

فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی در استانبول

نمایشگاه گروهی نقاشی , گالری ایدیل , استانبول
برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی درگالری ایدیل شهر استانبول

هنرمندان بزرگوار شرایط و ضوابط شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی استانبول به شرح ذیل می باشد:

۱ـ تاریخ برگزاری ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ ، به مدت یک هفته می باشد.

۲ـ مکان برگزاری گالری ایدیل ( Gallery idil ) در شهر استانبول می باشد.

۳ـ زمان ثبت نام ٩ لغایت ٢٠ آذرماه ۱۳۹۵ می باشد.

۴ـ هزینه شرکت در نمایشگاه گروهی مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر یک اثر شرکت داده شده می باشد که این هزینه شامل موارد ذیل است :
….. ورودی
….. چارچوب اثر . ( فقط آثاری که قابلیت رول شدن دارند را به جهت نمایش پذیرا هستیم )
….. هزینه پست و در صورت فروش نرفتن اثر عودت کار .
… حمل و نقل داخل شهری
… طراحی پوستر و کارت دعوت
… پذیرایی افتتاحیه
( ازهنرمنداني كه مسوليت پست و چهارچوب آثار خود را خودشان بپذيرند، تنها مبلغ ٣٥٠ هزار تومان براي ثبت نام دريافت خواهد شد.)
۵ـ ابعاد آثار ارسالی می بایست به عرض حداکثر ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع حداکثر ۲۰۰ سانتی متر باشد.

نحوه شرکت بدین ترتیب می باشد که هنرمند ابتدا نمونه آثار و همینطور رزومه خود را به آدرس ایمیل گروه نیدراآرت nidrart@gmail.com ارسال می کند.

پس از بررسی آثار ، اطلاعات تکمیلی برای هنرمندان راه یافته شده به نمایشگاه گروهی از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments