Posts
خلق یک اثر نقاشی در یادبود قربانیان حوادث اخیر

خلق یک اثر نقاشی در یادبود قربانیان حوادث اخیر

بهزاد شيشه گران
بهزاد شیشه گران در یادبود قربانیان حوادث اخیر یک اثر نقاشی خلق کرد.

بهزاد شیشه گران متاثر از دو حادثه اخیر که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان شد یک اثر نقاشی خلق و به قربانیان این حوادث تقدیم کرده است.

شیشه گران متنی را هم پیوست این ثر کرده است.

در این متن آمده است: "با تأسف بسیار تازه ترین نقاشی ام را به یاد قربانیان دو فاجعه اخیر و کشته و مجروح شدن ده ها ایرانی در انفجار انتحاری داعش در عراق و همینطور فاجعه قطار تبریز ـ مشهد، به بازماندگان این خانواده ها تقدیم می کنم."

خلق یک اثر نقاشی در یادبود قربانیان حوادث اخیر

منبع: هنرآنلاین

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments