Posts
˝باغ سنگی˝ پیرمرد سیرجانی در گالری سیحون

˝باغ سنگی˝ پیرمرد سیرجانی در گالری سیحون

احسان برآبادی نقاشی‌های خود را تحت عنوان ˝باغ سنگی˝ در گالری سیحون به نمایش در‌می‌آورد.

نمایشگاه نقاشی‌های احسان برآبادی با عنوان "باغ سنگی" روز جمعه 23 مهرماه در گالری سیحون افتتاح می‌شود.
آثار این نمایشگاه برگرفته از باغی در روستایی نزدیک شهرسیرجان است که توسط پیرمردی کرولال و به دلیلی نامعلوم ساخته شده است.
در استیتمنت انمایشگاه آمده است: "مجموعه حاضر، تجربیات تصویـری است که به مدد ترکیبی ذهنی از باغ سنگی درویش خان اسفندیارپور و درختـان سـربریده خیابان ولیعصـر تهــران به وجود آمده‌اند. حضور زن در آثار این مجموعه حضوری تمثیلی است. به نشانه والد بودن او که گـاه نقشی نجات بخش را بازی می کنند و گاه دیگر اثـر و امیدی به زایش دوباره در آنان به چشم نمی خورد."
این نمایشگاه تا 4 آبان در گالری سیحون واقع در خیابان وزرا، كوچه چهارم، شماره 11 به جز روزهای دوشنبه و جمعه میزبان علاقه‌مندان به نقاشی است.

1

منبع: هنرآنلاین

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments