Posts
اولین نمایشگاه هنر، اچ آی وی/ ایدز

اولین نمایشگاه هنر، اچ آی وی/ ایدز

نمایشگاه هنر , ایدز , گالری پردیس ملت
اولین نمایشگاه هنر، اچ آی وی/ ایدز با همراهی هنرمندان نقاش، عکاس و مجسمه ساز در گالری پردیس ملت برگزار می شود.

گشایش نمایشگاه هنر، اچ آی وی/ ایدز روز جمعه 30 مهرماه ساعت 17 تا 21  واقع در پردیس ملت به آدرس: خیابان ولیعصر، بزرگراه نیایش می باشد.

ساعت بازدید از نمایشگاه در روز گشایش 17 تا 21 و در دیگر روزها ساعت 11 تا 20 می باشد.

 

مقدمه دبیر هنری و دبیر همایش نمایشگاه اچ آی وی ایدز:

 اولین نمایشگاه هنر، اچ آی وی/ ایدز

اولین نمایشگاه هنر، اچ آی وی/ ایدز

اولین نمایشگاه هنر، اچ آی وی/ ایدز

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments