Posts
اختتامیه نمایشگاه آثار احسان تحویلیان با عنوان " وضعیت "

اختتامیه نمایشگاه آثار احسان تحویلیان با عنوان " وضعیت "

احسان تحویلیان , نگارخانه نگر
آخرین روز نمایش آثار احسان تحویلیان در نگارخانه نگر

" وضعیت "

وضعیت دلالت بر طَرز استقرار دارد، مهم نیست که این استقرار، استقرارِ یاخته ای در جهان هستی ، استقرار انسانی در جهان خود ساخته و یا استقرارِ اقیانوسی بر سیاره ای باشد. ولی آنچه که اهمیت دارد طرزِ استقرار است. طرزی که به نظر من در اینجا ناپایدار و مُستَهَل است‌.

این نمایشگاه از 24 دی ماه در نگارخانه نگر واقع در تهران، قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه دلارارم، پلاک 33، زنگ سوم افتتاح شده است و تا روز 29 دی ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید روز اختتامیه از ساعت 16 الی 20 می باشد.

 

اختتامیه نمایشگاه آثار احسان تحویلیان با عنوان

 

Insert Comment
* Indicates required field
Comments

No comments