Posts
آمار درصد فروش گالری‌ها، حراجی های هنری، پلتفرم‌ها و سایت‌های آنلاین هنر و چشم انداز آنها در 12 ماه آینده

آمار درصد فروش گالری‌ها، حراجی های هنری، پلتفرم‌ها و سایت‌های آنلاین هنر و چشم انداز آنها در 12 ماه آینده

نوسانات موجود در کاهش و افزایش خریداران آنلاین آثار هنری برای سه سال ثابت باقی مانده است. این نشان می‌دهد که بازار آنلاین کالاهای هنری باید برای ایجاد تغییر در خریداران تلاش کند و بازار آنلاین در تلاش است تا خریداران دودل را به سمت خرید آنلاین سوق دهد.

81 درصد از مدیران پلتفرم‌های آنلاین نسبت به ۱۲ ماه آینده بازار فروش نظر بسیار خوشبینانه‌ای دارند و در مقابل این نظر سنجی بین مدیران بازارهای آنلاین ۵ درصد هستند که نظر و نگاهی منفی دارند.۴۱ درصد کسب اعتماد مصرف‌کننده و معرفی نام و برند تجاری را به عنوان یک چالش می‌دانند.31 درصد ابراز نگرانی داشتند در مورد خریداران مرددی که نمی‌توانند کالا را به‌صورت فیزیکی بررسی کنند. ۱۹ درصد از این مدیران هم موضوع تدارکات، آماده سازي و تحویل کالا به مشتریان را به‌عنوان یک نگرانی مطرح کرده‌اند.

نمودار نظرسنجی در 12 ماه گذشته از چند سامانه خرید آنلاین هنر

نظر سنجی آیندۀ بازار آنلاین هنر از خریداران هنری

۵۰ درصد ازخریداران آنلاین فعلی گفته‌اند که آنها در سال آینده خرید بیشتری خواهند کرد این رقم در سال 2016 برابر با 48 درصد بود. ۳۸ درصد آنها گفته‌اند که امسال هم مانند سال گذشته خرید خواهند کرد. اما ۱۳ درصد گفته‌اند که می‌خواهند کمتر از سال گذشته خرید کنند. این در حالی است که در سال گذشته تنها 8 درصد از خریداران خرید کمتری را پیش‌بینی کرده بودند که این سقوط بود نشان‌دهنده رشد کمتری در فروش آنلاین در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.80 درصد نگرانی خریداران در مورد عدم تطبیق تصویر دیجیتالی کالا با واقعیت است و ۷۷ درصد عدم رغبت آنها به خرید آنلاین عدم بررسی فیزیکی کالا و یا اثر هنری بود.

نمودار نسبت وفاداری خریداران آنلاین آثار هنری

۵۸ درصد این خریداران همچنین نگران این هستند که اثری که خریداری می‌کنند کالای جعلی باشد و یا چیز دیگری به جای کالای مورد نظرشان به آنها تحویل داده شود.

چشم‌انداز گالری‌های هنری نسبت به خرید و فروش آنلاین آثار هنری در 12 ماه آینده

۷۴ درصد از گالری‌های مورد بررسی که بيشتر از گالری‌های سال 2016 بودند (۶۹ درصد)، معتقدند رشد فروش آنلاین کالای هنری در ۱۲ ماه آینده کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود. البته این نظرات تضاد آشکاری دارد با نرخ رشدی که بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین در سال ۲۰۱۶ تجربه کرده بودند. 82 درصد این گالری‌ها نگران این هستند که مشتریان حقیقی خود را نیابند. ۵۵ درصد از این گالری‌دارها نگران این هستند که با مشتریان خود ارتباط چهره‌به‌چهره ندارند و ۳۹ درصد موضوع تدارکات، آماده‌کردن و تحویل‌دادن کالا را دارند.

نمودار گرایشات به خرید آنلاین و آفلاین هنر

نوسانات موجود در کاهش و افزایش خریداران آنلاین آثار هنری برای سه سال ثابت باقی مانده است. این نشان می‌دهد که بازار آنلاین کالاهای هنری باید برای ایجاد تغییر در خریداران تلاش کند.  در گزارش سال گذشته ۵۱ درصد از خریداران گفتند که هرگز به صورت آنلاین خرید نکرده‌اند. همين درصد برای سال ۲۰۱۵ هم صدق می‌کند.