خبر 5 سال پیش
نمایشگاه اسکیس حمید دانش پژوه با عنوان "قدم یک شهرساز" در نگارخانه شلمان
اولین نمایشگاه اسکیس قدم یک شهر ساز توسط حمید دانش پژوه در روز 22 بهمن 1395 در نگارخانه شلمان برگزار می‌شود.