خبر 5 سال پیش
یک اثر نقاشی‌خط برگزیده جشنواره فرهنگ و رسانه شد
طی برگزاری ورکشاپ نقاشیخط در جشنواره فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی، تابلو نقاشیخط محسن رهبری از محله کیانشهر به عنوان اثر برگزیده در فرهنگسرای رسانه شناخته شد.
خبر 5 سال پیش
برگزاری کارگاه نقاشی‌خط در فرهنگسرای رسانه
کارگاه نقاشی‌خط جشنواره «فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی» برگزار می‌شود.