مطالب
چیدمان محبوب مدرنیست‌ها

چیدمان محبوب مدرنیست‌ها

از رویکرد ملهم از کوبیسم در آثار کاکو تا نگاه سورئالیستی #عبدی_اسبقی یا خطوط کمینه‌گرای #منوچهر_یکتایی، طبیعت بی‌جان در هنر به چشم می‌آید. طبیعت بی‌جان با وجودی‌که عمر چندانی در هنر ایران ندارد اما به عنوان موضوعی محبوب در هنر مدرنیسم همیشه به کار رفته و خیلی زود به موضوعی جذاب برای نقاشان تبدیل شده است.

از رویکرد ملهم از کوبیسم در آثار کاکو تا نگاه سورئالیستی #عبدی_اسبقی یا خطوط کمینه‌گرای #منوچهر_یکتایی، طبیعت بی‌جان در هنر به چشم می‌آید. طبیعت بی‌جان با وجودی‌که عمر چندانی در هنر ایران ندارد اما به عنوان موضوعی محبوب در هنر مدرنیسم همیشه به کار رفته و خیلی زود به موضوعی جذاب برای نقاشان تبدیل شده است. در آثار #کاکو المان‌های موسیقی بدون نوازنده بر جایی قرار گرفته و شاید از همین روست که فضای سرد آبی رنگ به دلیل بی‌صدا ماندن سازها در اثر نقش بسته است. همچنین گلدانی با دورگیری‌های سیاه که یادآور آثار هنری ماتیس است برجستگی اثر را بیش از پیش جلوی چشم می‌آورد و بیان اکسپرسونیسم در این طراحی کاملا مشهود است. اما در اثری از عبدی اسبقی اشیاء به نحوی مستقیم ما را به فرهنگ و دورانی از ایران در گذار به سوی جهان مدرن سوق می‌دهند. همچنین نمادهایی مانند نقوش گل و مرغی و نقاشی نگارگری و روزنامه رجعتی به جهان اسبقی دارد.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد