مطالب
مرداد دو روی مرگ و زندگی

مرداد دو روی مرگ و زندگی

نمایشگاه گروهی «مرداد» با آثاری از هنرمندان معاصر در «استخر» از پروژه‌های آرتیبیشن به نمایش درمی‌آید. 
«مرداد» با آثار از هنرمندان پرینـاز هاشمـی، کمـال طباطبایـی، پژمـان رحیمـی زاده، زهرا پرکـاه، حسین سعلبی فرد، مهسا کریمی، مانلی منوچهری و شیما خضری برگزار می‌شود. 
این مجموعه آثار با نگاه به دو روی مرگ و زندگی به کیوریتوری غزاله نقیبی انتخاب شده است. طراح پوستر این رویداد علیرضا شفیعی است.

نمایشگاه گروهی «مرداد» با آثاری از هنرمندان معاصر در «استخر» از پروژه‌های آرتیبیشن به نمایش درمی‌آید. 

«مرداد» با آثاری از هنرمندان پرینـاز هاشمـی، کمـال طباطبایـی، پژمـان رحیمـی زاده، زهرا پرکـاه، حسین سعلبی فرد، مهسا کریمی، مانلی منوچهری و شیما خضری برگزار می‌شود. 

این مجموعه آثار با نگاه به دو روی مرگ و زندگی به کیوریتوری غزاله نقیبی انتخاب شده است. طراح پوستر این رویداد علیرضا شفیعی است.

در بخشی از توضیح این نمایشگاه نوشته شده:

«مرداد تنها گرمای آتشین و طراوت خورشید نیست؛ واژه‌ی امرداد در متون زرتشتی به معنای نامیرا به عنوان نامی برای دومین ماه از فصل تموز یا همان تابستان اطلاق شده است و امروز در طی دوران بنا به تغییرات در گویش محاوره به اشتباه مرداد خوانده می‌شود و معنای آن به میرایی ختم می‌شود. آنچه در این تغییر ناشنیده مانده، مرز باریک و در مفهومی حقیقی یکسان بودن این دو واژه است، همان جایی که مرگ و نیستی به گفته‌ی گذشتگان به بودنی دیگر می‌رسد. اکنون از نقاشی و مجسمه های مرگ که در حاشیه‌های تزئینی ایوان صومعه‌ها و شبستان‌های کلیساها ایجاد می‌شوند تا آثار ادوارد مونک و مجموعه‌ی «مرگ و فاجعه» از اندی وارهول می‌توان به زیبایی مرگ به عنوان بخشی از تاریخ هنر نگاه کرد و حیاتی مطلوب از مرگ را جست.»

نمایشگاه «مرداد» از جمعه 13 مرداد تا چهارشنبه 25 مرداد از ساعت 17:00 تا 21:00 در «استخر» واقع در تهران، خیابان شریعتی، بعد از پل رومی، کوچه رضایی برای بازدید عموم علاقه‌مندان روی دیوار می‌رود. 

«استخر» به عنوان پروژه‌های آرتیبیشن در فضای بیرون از این گالری راه‌اندازی شده است.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد