مطالب
قطعه‌ای بی‌نظیر از پرتره‌ی نیکزاد نجومی

قطعه‌ای بی‌نظیر از پرتره‌ی نیکزاد نجومی

آرمان خلعتبری در کتاب «قطعه‌ای ازیک پرتره» از انتشارات نظر، نیکزاد نجومی را از زاوایای سیاسی و اجتماعی به هنر وصل می‌کند.  
در این کتاب رویکرد نجومی با بررسی موضوعات سیاسی در آثار این هنرمند همیشه در نقطه توجه است و او این نگاه را به نحوی از دریچه‌ی هنر خود شخصی کرده است.

قطعه‌ای بی‌نظیر از پرتره‌ی نیکزاد نجومی آرمان خلعتبری در کتاب «قطعه‌ای ازیک پرتره» از انتشارات نظر، نیکزاد نجومی را از زاوایای سیاسی و اجتماعی به هنر وصل می‌کند. در این کتاب رویکرد نجومی با بررسی موضوعات سیاسی در آثار این هنرمند همیشه در نقطه توجه است و او این نگاه را به نحوی از دریچه‌ی هنر خود شخصی کرده است. از جمله مشخصه‌های جذاب این کتاب بررسی رویه‌ی هنری و اجتماعی ایت هنرمند است. او درباره‌ی پلیدی، مشقت‌های انسان امروز در برخورد با فشار قدرت، جنگ و ستم نظرات خود را بیان کرده و در مسیر پاسخ‌ها کتاب را به قطعه‌ای بی‌نظیر از پرتره‌ی خود بدل می‌کند. کتاب پیش رو نجومی را نه با شرحی طولانی بلکه به اختصار و به نحوی کامل مورد بررسی قرار می‌دهد.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد