مطالب
تصویری از باغ بهشت

تصویری از باغ بهشت

شیروانی‌های سرخ در فضایی به رنگ آبی ترکیبی از دو رنگ مکمل در کنار هم را نشان می‌دهد. تنه‌‌های نازک درختان در این اثر از حسین محجوبی یادآور تکنیک پرداز هستند که در طی دوران فعالیت او سبب شهرت این هنرمند نیز شدند. محجوبی با رنگ‌های سرد و محو کردن پس‌زمینه‌ تصاویری را خلق می‌کند که می‌توان آن را اثیری نامید.

شیروانی‌های سرخ در فضایی به رنگ آبی ترکیبی از دو رنگ مکمل در کنار هم را نشان می‌دهد. تنه‌‌های نازک درختان در اثر حسین محجوبی که یادآور تکنیک پرداز هستند، سبب شهرت این هنرمند شدند. محجوبی با رنگ‌های سرد و محو کردن پس‌زمینه‌ تصاویری را خلق می‌کند که می‌توان آن را اثیری نامید. در این آثار حس‌ آرامش به بیننده منتقل می‌شود؛ گویی که آن‌چه می‌بینیم تصویری از باغ بهشت باشد که با خطوط ظریف و رنگ‌های چشم‌نواز به تصویر درآمده‌اند.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد