مطالب
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان"بازتاب"

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان"بازتاب"

نمایشگاه نقاشی , زهرا درودگر, الهام عبدالحسین پور , عسل همتیان , نگارخانه  فرزاد
نمایش آثار زهرا درودگر، الهام عبدالحسین پور و عسل همتیان در نگارخانه فرزاد

این نمایشگاه از 13 آبان ماه در نگارخانه فرزاد واقع در مشهد، بلوار سجاد، سجاد 2، گلریز 2، شماره 10 افتتاح می شود و تا 18آبان ماه دایر خواهد بود.

ساعت بازدید همه روزه از ساعت 17 الی 20 می باشد.

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد