مطالب
نمایشگاه پستوخانه ی دو مصورساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد

نمایشگاه پستوخانه ی دو مصورساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد

نمایش آثار مشترک مرتضاآ کوچکیان و پری زنگنه در گالری آ

 «پستوخانه ی دو مصورساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد» تلاشی است برای واکاوی امروز. امروزی که ساخته ی دست دیروز است،دیروزی که در ما زنده است. چنان زنده که گویی گذشته هرگز نگذشته است. گذشته ی نگذشته ایی که روزنامه و سانسور را همزمان به هستی آزادیخواهانه ی ایرانیان هدیه می دهد. اینچنین است که خود،نقض غرض می کند و به جای کنار زدن پرده ها و عیان کردن تقصیرها، واقعیت را چنان که به مصلحت می داند به تصویر می کشد. تقصیرهای بزک شده، هربار از نو زاده می شوند و پیشِ راهِ رسیدن به آزادی، سدهای تازه می سازند.
پستوخانه ی دو مصورساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد، پنجره ای است رو به حرف های نباید. حرف هایی که سال ها از زمانی که باید بر زبان جاری می شدند گذشته است. با این همه هنوز گرم و جاری اند. گرم و جاری چون خونی که در رگ هایمان لبریز تمنای هوایی تازه است.

این نمایشگاه از 2 تا 27 مهرماه در گالری آ واقع در خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی(آبان جنوبی)، کوچه اردشیر ارشد، شماره 7 مراجعه نمایند .

نمایشگاه پستوخانه ی دو مصورساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد