مطالب
نمایشگاه نقاشی هفت جان موازی

نمایشگاه نقاشی هفت جان موازی

هفت جان موازی , گالری هپتا ,وحید هروی,نمایشگاه نقاشی
نمایش نقاشی های وحید هروی در گالری هپتا

جان من است او...

در عصری که این همه نازیبایی پنجه می کشد بر نگاه زیبایی طلب آدمی، در دوره ای که جهان خالی شده از قصه های شیرین و حاصل این دو، سایه ی سنگینی شده در هیبت دل آزردگی جمعی، به راستی کدام مرهم کارا تر از هنر؛ تا قدری قرار بخشد درد این جان های زخم خورده را؟ به قدر بضاعت پیاله ی هر تن.

فرهنگ این دیارکهن لبالب است از قصه، که به قول قدیمی ها جان نهان زندگی میان سطر به سطرش موج میزد، قصه هایی که حالا به هزار و یک دلیل مگو در خطر از یاد رفتن اند.

...و"هفت جان موازی" از نگاه من قصه ی این قصه هاست به تقدس اساطیری هفت، و در وسعتی بعید؛ واگویه ای آشنا، چندان که از پس این همه صدای بی ربط راه می گشاید به جان دیدگان و همراه می کند مخاطب را تا کیمیای قصه ها...

شوره زار می شود دریای فرهنگ در مرگ قصه ها، مگر راه رودخانه ی جان را دوباره گشود! و" هفت جان موازی" تلاشی است در خور، بر احیای دریایی که بی همت هنرمند و هنردوست فاصله اش تا شوره زار به چشم بر هم زدنی است.

                             امیدشمس-تهران24مرداد95

این نمایشگاه از 5 تا 10 شهریور از ساعت 16 تا 21 در گالری هپتا واقع در کریم خان، خیابان ایرانشهر، ضلع جنوب غربی پارک هنرمندان، بن بست نیکوشهر، شماره 3، طبقه همکف دایر می باشد .

نمایشگاه نقاشی هفت جان موازی

 

 

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد