مطالب
نمایشگاه نقاشی های آب مرکب سمیرا طوسی با عنوان " بداهه "

نمایشگاه نقاشی های آب مرکب سمیرا طوسی با عنوان " بداهه "

نمایشگاه نقاشی , سمیرا طوسی , گالری فرزاد
نمایش آثارآب مرکب سمیرا طوسی با عنوان " بداهه " در گالری فرزاد

این نمایشگاه از 30 مهر ماه  از ساعت 17-20 در گالری فرزاد  واقع درمشهد. بلوار سجاد. گلریز 2. شماره 10 افتتاح می شود و تا 4 آبان دایر خواهد بود.

1

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد