مطالب
نمایشگاه نقاشی "زمستان خیال"

نمایشگاه نقاشی "زمستان خیال"

نمایشگاه نقاشی زمستان خیال
نمایش نقاشی های مهندس آرش مهرآف در فرهنگسرا نیاوران

آرش مهراف ، متولد سال 1354 و دانش آموخته رشته معماری است و فعالیت  حرفه ای خود را در این زمینه ، در دفتر طرح و معماری « آف » ادامه میدهد.

وی نفاشی را از کودکی نزد پدرش مرحوم استاد « محمد مهراف » آموخته است. علاقه او به نقاشی باعث شده تا در کنارحرفه  اصلی خویش ، همواره به اندوخته های خود در این زمینه نیز بیفزاید.

مجموعه حاضر، حاصل تجربیات هنرمند در زمینه نقاشی از طبیعت است. این برداشتها ، بصورت تلفیقی از عینیت گرایی و ناتورالیسم طبیعت گرا همراه با رگه هایی از امپرسیونیسم است که در کارهای او خودنمایی میکند.

قالب مورد استفاده در این زمینه، تکنیک گاه ساخت و سازیِ آب و رنگ است و هنرمند بر این باور است که تلفیق رنگهای سبک وروشن و جریان آب روی کاغذ همراه با اتفاقات کنترل شده و حرکات موزون قلم، میتواند نمایشگر کنشهای لحظه ای در ثبت این فرآیند باشد. هرچند در این جولانگاه ، خارج شدن کنترل شده عنان قلم از قواعد مرسوم آب و رنگ ، اتفاقات به زعم وی دلپذیری را در ثبت عناصر طبیعت ، رقم زده است.

موضوع الهام بخش وی در این آثار، تم زمستان است وسپیدی حاکم بربرف و زمستان دستمایه آثار او قرار گرفته است. هنرمند کوشیده با این شیوه ، هویت خیال انگیز زمستان و لطافت و سرمای زورهای برفی را به تصویر کشیده و حس لحظه های رویاگونه و زودگذر روزهای طبیعت زمستانی را برای مخاطب به نمایش بگذارد.

این مجموعه، بخشی از روایت او از فصلهای مختلف طبیعت است که در آینده به نمایش درخواهد آمد.

یکی از مباحث مطرح در معماری ،اهمیت نگرش معماری سبز و پایدار و مفهوم sustainability در آن است. با توجه به این موضوع و اهمیت آن در حفظ چشم اندازها ی محیط طبیعی ، به تصویر کشیدن زیباییهای طبیعت، به نوعی میتواند یاد آور ارزش  و تاثیر فراون عناصر آن ، که جلوه ای از آفرینش است ، در زندگی انسان باشد. و با توجه به این مفهوم، هنرمند بر این باور است که پرداختن به موضوع طبیعت، می تواند درگسترش مفهوم  پایداری محیط طبیعی برای حفظ زندگی، مفید واقع شود.

نمایشگاه نقاشی زمستان خیال  

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد